Neo4j Certified Professional

Bij Kras IT wordt er waarde aan gehecht om altijd nieuwe dingen te blijven leren. Iets wat in de snel evoluerende wereld van ICT ook noodzakelijk is om relevant te blijven.

Een cruciaal onderdeel van vrijwel elke (web)applicatie is een database. Vaak wordt gebruik gemaakt van een SQL-database zoals MySQL, maar voor sommige toepassingen is een SQL-database minder geschikt. Denk bijvoorbeeld aan data met veel onderlinge relaties, zoals een sociaal netwerk waar het interessant is om te zien wat de gedeelde interesses zijn met vrienden-van-vrienden.

Een ander voorbeeld is een webshop waar een klant een product bekijkt. Op basis van deze gegevens kunnen gerelateerde producten worden gezocht en kan een voorstel worden gedaan voor aanbevolen accessoires voor dat product, of juist om een vergelijkbaar product aan te bevelen.

Voor dit soort toepassingen is het gebruik van een Graph-database een betere oplossing dan een traditionele SQL database. Andere toepassingen waar een Graph-database in uitblinkt zijn fraude detectie en het efficiënt berekenen van transportroutes.

Neo4j is ’s werelds leidende Graph database en om die reden gekozen om meer over te leren. Omdat Kras IT het belang van deze techniek inziet heeft Christiaan Kras het examen voor Neo4j Certified Professional gevolgd en met succes afgelegd.

Met deze nieuwe kennis op zak kan Kras IT u nog beter voorzien van maatwerkoplossingen of bij het inrichten van uw eigen Neo4j database server(s).